Latvijas Русский Eesti Lietuvos English

FAQ

Visbiežāk sastopamās klientu sūdzības un to risināšanas iespējas.

Oregon Scientific ierīču galvenās "problēmas", kas faktiski ir novēršamas;

1.    Par lielāko daļu ierīču tiek ziņots, ka tām ir "trūkumi", kas saistīti ar ārējā devēja "darbnespēju" (nav informācijas, netiek atpazīts devējs, nestabils savienojums).

Tas ir galvenokārt tāpēc, ka baterijas ir izlādējušās (komplektā esošās baterijas var būt pilnīgi nosēdušās) vai devējam un stacijai ir dažādi kanāli, vai nav pareizi veikta devēja pievienošanas procedūra (devēja meklēšana notiek 2 minūtes pēc korpusā esošās pogas RESET (Atiestatīt) nospiešanas; šai ATIESTATEI jābūt pēdējai).
Rezerves baterijas ir jānomaina pret SVAIGĀM (kopš kuru ražošanas datuma ir pagājis ne vairāk kā viens gads) un pēc tam jānospiež uz stacijas esošā poga RESET (Atiestatīt) (stacijai ir jābūt noregulētai uz to pašu kanālu kā devējs — pirmais kanāls ir visiem modeļiem).

90% gadījumu ir tālāk aprakstītie iemesli. 

A) Nosēdušās baterijas (jānomaina baterijas gan stacijā, gan devējā).
Baterijām jābūt jaunām, svaigām, pilnībā uzlādētām (zem slodzes jāizdod vairāk par 1,5 V). Šajā gadījumā komunikācija ar devēju ir pastāvīga un ilgst apmēram gadu bez bateriju nomaiņas.
Baterijas iegādājieties veikalā tieši pirms to nomaiņas (nelietot rezerves baterijas, kas glabātas mājās). Pirms iegādes aplūkojiet ražošanas datumu vai derīguma termiņa beigu datumu, kas norādīts uz baterijas korpusa (kopš ražošanas datuma būtu jābūt pagājušam ne vairāk kā gadam — ja norādīts glabāšanas laiks, parastai bāziskai baterijai atlikušajam derīguma termiņam vajadzētu būt vismaz 8-9 gadi). Reģionos ar aukstām ziemām ieteicams izmantot litija baterijas.

B) Nav pareizi veikta devēja pievienošanas procedūra:
1) iestatiet kanālu devējā (1. ir visiem modeļiem);
2) ievietojiet svaigas baterijas;
3) nospiediet devēja pogu RESET (Atiestatīt);
4) nospiediet galvenā bloka pogu RESET (Atiestatīt). Tikai pēc stacijas ATIESTATES tā sāks meklēt devējus. Meklēšana ilgst 2 minūtes. Ja devējs nav atrasts, vēlreiz noklikšķiniet stacijas pogu RESET (Atiestatīt) (ja baterijas nav pilnībā uzlādētas un tās jānomaina).

C) Stacija un devējs ir noregulēts uz dažādiem kanāliem:
1) uzstādiet devējā un stacijā 1. kanālu (1. kanāls ir visiem modeļiem ar ārējo devēju).

Ja stacijas kādreiz pazaudē devējus un vēlāk tos atrod, tas neskaitās bojājums: devējs pārraida signālu atklātajā 433 Mhz frekvenču diapazonā, kas ir pieejams arī citām ierīcēm, kas dažkārt rada traucējumus.


2.    Laiks regulāri atiestatās.

Nav pareizi konfigurēta laika radio kontroles funkcija: iestatot laika zonu, jāiestata skaitlis, kas vienāds ar starpību starp vietējo laiku un laiku Vācijā. Var arī izslēgt šo funkciju (sk. norādījumus) — nospiediet un 3 sekundes turiet "UZ LEJU". (Lai šo funkciju ieslēgtu, nospiediet un turiet pogu "UZ AUGŠU").

A) Modeļos EW91, EW92, EW93, EW98 šī funkcija nav izslēdzama: zona ir jānoregulē pareizi. Var arī mēģināt pārslēgt slēdzi ES/UK (Eiropa/Anglija, parasti tas atrodas bateriju nodalījumā) uz stāvokli UK (no Anglijas lielāka iespēja, ka signāls nenonāks līdz stacijai).

B) Modeļos TW369 un TW223 — nav paredzēta iespēja mainīt laika zonu. Kā atslēgt
TW369
Ilgi (8-10 sekundes) nospiežot pogu RECEIVE (Saņemt) (uz bateriju nodalījuma), tiek IESLĒGTA (uz ekrāna blakus sekundēm parādās antenas simbols ar viļņiem) vai IZSLĒGTA (simbols no ekrāna pazūd) laika sinhronizācijas funkcija.
TW223
Laika sinhronizācijas izslēgšana — ilgs pogas SNOOZE (Snauda) nospiediens (8-10 sekundes, nepievēršot uzmanību pīkstienam, līdz pazūd antenas simbols).
Ieslēgšana — īss pogas RECEIVE (Saņemt) nospiediens.

3.    Atmosfēras spiediena vērtības vietā parādās "XXXX".

Šajā gadījumā ir jānomaina barošanas elementi.

4.    Skaitlisko parametru vietā parādās "LL".

"LL" (Low) parādās, ja izmērītā parametra vērtība ir pārāk maza.

5.    Skaitlisko parametru vietā parādās "HH".

"HH" (High) parādās, ja izmērītā parametra vērtība ir pārāk liela.


6.    Nepareizi temperatūras mērījumi.

Šie ražojumi ir paredzēti kā patērētāju ierīces (ne profesionālas). Tiem nav veiktas pārbaudes uz precizitāti, un tiem nav standartizēta precizitātes kategorija, kā arī maksimālā pieļaujamā kļūda (līdz ar to šādi parametri ierīču specifikācijās nav norādīti). Praktiski, rādījumi var atšķirties no patiesās vērtības par 1,5-2 grādiem, dažās zonās pat vairāk. Tas nozīmē, ka iekšējā un ārējā devēja savstarpējā novirze var sasniegt 3-4 grādus. Precīzāki lasījumi sāksies 24 stundas pēc devēja novietošanas konkrētā atrašanās vietā.

7.    Nepareizi mitruma rādījumi.

Šie ražojumi ir paredzēti kā patērētāju ierīces (ne profesionālas). Tiem nav veiktas pārbaudes uz precizitāti, un tiem nav standartizēta precizitātes kategorija, kā arī maksimālā pieļaujamā kļūda (līdz ar to šādi parametri ierīču specifikācijās nav norādīti). Praktiski, rādījumi var atšķirties no patiesās vērtības par 8-10%, dažās zonās pat vairāk. Tas nozīmē, ka iekšējā un ārējā devēja savstarpējā novirze var sasniegt 16-20%. Precīzāki lasījumi sāksies 24 stundas pēc devēja novietošanas konkrētā atrašanās vietā.

Minimālais mērīšanas diapazona slieksnis ir no 25%. Ja pašreizējais mitrums ir 25% vai mazāk (ārpus uztveršanas zonas), ierīces nolasījumi ir pilnīgi nepatiesi (var parādīties pat 2%, ja signāls ir ļoti vājš, vai "LL").
Šādas sūdzības klientiem parasti sāk rasties ziemā, kad dzīvokļos ar centrālo apkuri mitrums ir parasti 18-22% līmenī (līdz 23%, ja nav ieslēgts mitrinātājs). Devējs izžūst, un galu galā rada "nulles" signālu. Stacija nevar attēlot 0, tāpēc parasti rāda 2-4%. Tas ir mazāk nekā zemākais mērījumu slieksnis — vajadzētu iegādāties gaisa mitrinātāju (komfortabls mitrums ir 40-70%) vai gaidīt līdz vasarai.
Šis nav bojājums.

8.    Nepareiza laika prognoze.
Šai prognozei nav jāsakrīt ar pašreizējiem laika apstākļiem. Tās ir tikai prognozes, kas būs pēc 12-24 stundām 30 km rādiusā. Turklāt prognozēšanas precizitāte nav 100%. Prognoze ir balstīta uz izmaiņām atmosfēras spiediena dinamikā.

9.    Nedarbojas apgaismojums.
• Skatiet norādījumus. Ekrāna izgaismojums nav paredzēts visās Oregon Scientific ierīcēs.
• Ir jābūt pogai ar nosaukumu "LIGHT" (Gaisma).

10.    Neieslēdzas projekcija.
Ierīcēs OS ar pulksteņa projekcijas funkciju var būt paredzēti vairāki projekcijas attēlojuma režīmi.
•    Ierīcēs, kurās ir gaismas sensors (sk., piemēram, instrukciju RMR329P, BAR339P), projekcija tiek ieslēgta tikai tad, ja telpā, kurā ierīce atrodas, ir nepietiekams apgaismojums.
•    Pastāvīga projekcija ir iespējama tikai tad, ja barošana ir no tīkla. Šajā nolūkā ierīcei ir jāpieslēdz barošanas bloks, poga "PROJECTION" (Projekcija) ierīces aizmugurē jāpārslēdz uz ON.
•    Pulksteni lietojot ar baterijām, ir iespējama tikai īslaicīga projekcija. Lai to ieslēgtu, pārslēdziet pogu "PROJECTION" (Projekcija) uz stāvokli OFF. Tādējādi uz virsmas 8 sekundes tiks parādīta laika projekcija, pogai LIGHT/PROJECTION (Apgaismojums/Projekcija) esot nospiestai (parasti pulksteņa augšpusē).

11.    Atsevišķi nopirktais ārējais devējs nedarbojas ar staciju.
Atsevišķi nopērkamie ārējie devēji nav saderīgi ar visiem ierīces modeļiem.
THGN132N un THWR288 ir savietojami ar modeļiem BAR206, BAR208, BAR386, BAR388, BAR800, BAR801, BAR806, BAR808, RAR500, BAR339P, BAR339DP, DP200, RMR329P, RMR391P, RRM902.

THGR810 un UVN800 ir savietojami ar modeļiem WMR200, WMR88, JW102, LW301.

EW99 ir savietojams ar modeļiem CW101, EW91, EW92, EW93, EW98.

Papildinājumi

Lielākā daļa klientu nevarēja izdomāt, kā pareizi izmantot ierīci. Visbiežākie pircēju uzdotie jautājumi.

1.    Meteostacija nesavienojas ar devēju.

Stacija meklē devēju tikai pirmās 2 minūtes pēc ieslēgšanas vai RESET pogas nospiešanas uz stacijas.

Galvenais nosacījums: devējam un stacijai ir jābūt iestatītai uz vienu un to pašu kanālu (skat. norādījumus).

2.    Pulkstenis atpaliek par 1-2 stundām.

Skatiet norādījumus.
Tas nav bojājums. Oregon Scientific ierīcēm ir pulksteņa radio kontroles funkcija, kas ir pielāgojama pareiza laika signālam Eiropā. Atšķirīgu laika zonu dēļ tā sāk attēlot Eiropas laiku.
•    Modeļiem, kuriem ir iespēja pielāgot laika zonu (skatīt norādījumus) jāiestata atbilstošā vērtība.
•    Modeļos, kuriem nav laika joslu funkcijas, radio kontrole ir jāizslēdz (skatīt norādījumus).

3.    Nestabili sakari starp bāzes bloku un tālvadības devēju. Blāvs ekrāns.

Tādā gadījumā ir jānomaina baterijas pret svaigām (kas ražotas ne vairāk kā pirms viena gada).

4.    Pircēja prasības attiecībā uz laika prognozes precizitāti.

Lai uzlabotu laika prognozes kvalitāti, ierīcei ir nepieciešams apkopot zināmu statistiku par atmosfēras spiediena izmaiņām vismaz 7 dienu laikā. Ikona rāda laika prognozi nākamajām 12-24 stundām 30 km rādiusā. Prognozes precizitāte ir vismaz 75%. Bāzes blokā iebūvētais procesors parāda laika prognozi, balstoties uz spiediena izmaiņu statistiku par iepriekšējām 24 stundām, iepriekšējām 7 dienām un pēdējiem 10 gadiem (statistika par 10 gadiem "iešūta" ierīcē).
Ikona neparāda faktisko laiku (to, kas tagad ir aiz loga).

5.    Nedarbojas apgaismojums.

•    Skatiet norādījumus. Ekrāna izgaismojums nav paredzēts visās Oregon Scientific ierīcēs.
•    Ir jābūt pogai ar vārdu "Light".

6.    Pīkst, kad iedarbojusies funkcija brīdināšanai par salnu!

Devēja darbības kanāls jānomaina uz 2 vai 3. Brīdinājums par salnu tiek iedarbināts tikai tad, kad tiek saņemti dati no pirmā kanāla. Visas pārējās ierīces funkcijas darbosies!

Oregon Scientific
×